Tiếc xuân xanh, hoa đẹp với người thanh
Quả thật rừng xanh xuân tỏ nét
Gió mưa càng nhuận vẻ hoa thần
Vẻ hoa thần, tiếc xuân xanh

tửu tận tình do tại