Đêm nay thôi nhé người đi
Nhìn nhau sao chẳng nói gì với nhau
Bên trời lẻ tiếng chim đau
Ly tình muốn tỏ lời sầu khó phân

tửu tận tình do tại