26/09/2022 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 06 - Ai thanh xuân
夢淡仙題詞十首其六一哀青春

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2020 15:06

 

Nguyên tác

哀青春,嬌花似美人。
正是上林春色好,
願祈風雨潤花神。
潤花神,哀青春。

Phiên âm

Ai thanh xuân, kiều hoa tự mĩ nhân.
Chính thị thượng lâm xuân sắc hảo,
Nguyện kỳ phong vũ nhuận hoa thần.
Nhuận hoa thần, ai thanh xuân.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Tiếc xuân xanh, hoa đẹp với người thanh
Quả thật rừng xanh xuân tỏ nét
Gió mưa càng nhuận vẻ hoa thần
Vẻ hoa thần, tiếc xuân xanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 06 - Ai thanh xuân