Tổng đề Truyện Kiều

Nhất truỵ yên hoa thập ngũ niên
Du du vận sự chí kim truyền
Minh tuy khả lãnh tình trung tại
Thân túng kham bi hiếu dĩ tuyền
Tảo ngộ phù sinh y đoạn ngạnh
Chỉ tương u oán ngũ băng huyền
Tiền Đường thượng hữu tu lai kiếp
Kim xuyến hương thoa chứng cựu duyên.


Nguồn: Thơ vịnh Kiều, Nguyễn Văn Y sưu tập, Lạc Việt xuất bản, Sài Gòn 1973

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Giáng

Lạc bước giang hồ trải mấy niên
Thê thương vận sự sử xanh truyền
Thề tuy dang dở tình chung thủy
Thân dẫu lênh đênh hiếu vẹn tuyền
Bạc mệnh cầm cung ai oán bấy
Phù sinh một kiếp đoạn trường riêng
Tiền Đường trắng nợ chờ lai kiếp
Thoa xuyến hương còn ngát cựu duyên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang hồ lạc bước mấy niên,
Thê thương vận sự lưu truyền đến nay.
Thề tuy dang dở tình này,
Lênh đênh thân nát hiếu đây vẹn tuyền.
Bạc mệnh cầm cung oán nguyền,
Phù sinh một kiếp chịu riêng đoạn trường.
Kiếp sau trắng nợ Tiền Đường,
Xuyến vàng còn ngát mùi hương duyên lành.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời