Đêm nay thôi đã phân trương
Gượng cười để đẹp lòng chàng chàng ơi
Ốm đau sợ khổ chàng thôi
Thương chàng lao nhọc làm vui lòng chàng

tửu tận tình do tại