06/12/2021 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 09
翹餞別束生題今夕是何夕十首 其九

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2020 11:21

 

Nguyên tác

今夕是何夕,
強笑媚良人。
怕郎憔悴因儂病,
惜郎勞苦慰郎心。

Phiên âm

Kim tịch thị hà tịch,
Cưỡng tiếu mị lương nhân.
Phạ lang tiều tuỵ nhân nùng bệnh,
Tích lang lao khổ uỷ lang tâm.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Đêm nay thôi đã phân trương
Gượng cười để đẹp lòng chàng chàng ơi
Ốm đau sợ khổ chàng thôi
Thương chàng lao nhọc làm vui lòng chàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 09