Thương nhau ngàn dặm chẳng xa
Một năm trở lại có là bao lâu
Đất trời ta vẫn có nhau
Can chi mà oán mà sầu chia phôi?

tửu tận tình do tại