Thăng Long thành hoài cổ

Kỷ độ tang thương kỷ độ kinh,
Nhất phiên hồi thủ nhất phiên tình.
Ngưu hồ dĩ biến tam triều cuộc,
Hổ độ không dư bách chiến thành.
Nùng lĩnh phù vân kim cổ sắc,
Nhĩ hà lưu thuỷ khốc ca thanh.
Cầm Hồ đoạt sáo nhân hà tại,
Ứng vị giang san tẩy bất bình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Cẩn

Biển dâu dời đổi trải bao nhiêu
Ngoảnh lại càng đau ruột chín chiều
Bến cũ ba chiều trâu mẹp lấm
Luỹ xưa trăm trận cọp nằm queo
Bức tranh mới cũ mây Nùng chấm
Khúc nhạc vui buồn nước Nhị reo
Hàm Tử Chương Dương còn đó đó
Non sông nở để bụi trần đeo!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biển dâu dời đổi mấy lần kinh,
Ngoảnh lại càng thêm đứt ruột mình.
Bến cũ ba triều trâu mẹp lấm,
Luỹ xưa trăm trận cọp hành binh.
Núi Nùng mới cũ mây liền sắc,
Sông Nhị buồn trôi nước réo inh.
Đoạt sáo Chương Dương Hàm Tử đó,
Non sông nở để cảnh bất bình!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời