19/06/2024 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăng Long thành hoài cổ

Tác giả: Thành Thái hoàng đế - 成泰皇帝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2019 10:59

 

Phiên âm

Kỷ độ tang thương kỷ độ kinh,
Nhất phiên hồi thủ nhất phiên tình.
Ngưu hồ dĩ biến tam triều cuộc,
Hổ độ không dư bách chiến thành.
Nùng lĩnh phù vân kim cổ sắc,
Nhĩ hà lưu thuỷ khốc ca thanh.
Cầm Hồ đoạt sáo nhân hà tại,
Ứng vị giang san tẩy bất bình.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Cẩn

Biển dâu dời đổi trải bao nhiêu
Ngoảnh lại càng đau ruột chín chiều
Bến cũ ba chiều trâu mẹp lấm
Luỹ xưa trăm trận cọp nằm queo
Bức tranh mới cũ mây Nùng chấm
Khúc nhạc vui buồn nước Nhị reo
Hàm Tử Chương Dương còn đó đó
Non sông nở để bụi trần đeo!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thành Thái hoàng đế » Thăng Long thành hoài cổ