Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: Hạng Vũ (20) Ngu Cơ (11)

Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2007 20:35

虞美人草行

鴻門玉斗紛如雪,
十萬降兵夜流血。
咸陽宮殿三月紅,
霸業已隨煙燼滅。

剛強必死仁義王,
陰陵失路非天亡。
英雄本學萬人敵,
何用屑屑悲紅妝。

三軍散盡旌旗倒,
玉帳佳人坐中老。
香魂夜逐劍光飛,
青血化為原上草。

芳心寂寞寄寒枝,
舊曲聞來似斂眉。
哀怨徘徊感不語,
恰如初聽楚歌時。

滔滔逝水流今古,
漢楚興亡兩丘土。
當年遺事久成空,
慷慨樽前為誰舞。

 

Ngu mỹ nhân thảo hành

Hồng Môn ngọc đẩu phân như tuyết,
Thập vạn hàng binh dạ lưu huyết.
Hàm Dương cung điện tam nguyệt hồng,
Bá nghiệp dĩ tuỳ yên tẫn diệt.

Cương cường tất tử nhân nghĩa vương,
Âm Lăng thất lộ phi thiên vong.
Anh hùng bản học vạn nhân địch,
Hà dụng tiết tiết bi hồng trang.

Tam quân tán tận tinh kỳ đảo,
Ngọc trướng giai nhân toạ trung lão.
Hương hồn dạ trục kiếm quang phi,
Thanh huyết hoá vi nguyên thượng thảo.

Phương tâm tịch mịch ký hàn chi,
Cựu khúc văn lai tự liễm my.
Ai oán bồi hồi cảm bất ngữ,
Kháp như sơ thính Sở ca thì.

Thao thao thệ thuỷ lưu kim cổ,
Hán sở hưng vong lưỡng khâu thổ.
Đương niên di sự cửu thành không,
Khảng khái tôn tiền vị thuỳ vũ.

 

Dịch nghĩa

Chén ngọc ở Hồng Môn vỡ tan như tuyết,
Mười vạn hàng binh thảy đều đổ máu.
Cung Hàm Dương lửa đỏ rực ba tháng trời,
Nghiệp bá đã tan theo tro khói.

Hung cường thì chết, nhân nghĩa thì dựng được vương nghiệp,
Âm Lăng lạc lối không phải là trời làm mất.
Anh hùng vốn học cái địch được muôn người,
Cần gì phải nhỏ nhặt thương bọn quần hồng!

Ba quân tan nát, ngọn cờ đổ rạp,
Người đẹp ngồi trong trướng ngọc mà già đi.
Hồn thơm bay theo ánh gươm lấp lánh ban đêm,
Máu xanh hoá thành cỏ trên đồng.

Tấm lòng trong sáng lặng lẽ gửi lại trên cành giá lạnh,
Khúc hát cũ nghe văng vẳng như nét mày chau.
Ai oán bồi hồi buồn rầu không nói,
Dường như khi mới nghe tiếng hát nước Sở.

Dòng nước cuồn cuộn trôi hết chuyện xưa nay
Hán, Sở - bên hưng thịnh, bên diệt vong giờ cũng chỉ còn hai nấm đất.
Việc năm xưa truyền lại lâu ngày nào có còn gì nữa,
Vẫn khảng khái vì ai mà múa trước chén rượu..


Ngu mỹ nhân: tức Ngu Cơ, vợ Hạng Vũ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Trước cửa Hồng Môn chén ngọc tan,
Hàng binh mười vạn máu trôi tràn.
Hàm Dương ba tháng cung vua cháy,
Nghiệp bá liền theo lớp khói tàn.

Bạo cường tất chết, nhân nghĩa còn,
Âm Lăng lạc lối há trời chôn.
Anh hùng vốn học địch muôn kẻ
Ai bận lòng đâu xót phấn son!

Rạp đổ ngọn cờ tan nát quân,
Buồn xo trong trướng mặt giai nhân.
Giữa đêm gươm lóe hồn bay loáng,
Máu thấm gò hoang cỏ mọc dần.

Hương hồn quạnh quẽ vướng cành cây,
Khúc hát nghe như ủ nét mày.
Ai oán nỗi riêng khôn xiết tả,
Dường nghe giọng Sở hát quanh đây.

Kim cổ theo dòng nước chảy xuôi,
Sở thua, Hán được - mộ hai ngôi.
Chuyện xưa truyền lại nay thành hão,
Trước chén vì ai múa ngậm ngùi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hồng Môn yến, ngọc tan như tuyết,
Mười vạn binh, hàng huyết thành sông.
Hàm Dương ba tháng lửa hồng,
Cơ đồ bỗng chốc tan trong bụi mờ.
Nhân nghĩa thắng, cường đồ thất bại,
Lạc Âm Lăng há tại trời luôn!
Đã tường một địch cả muôn,
Cần chi nhỏ nhặt, đau buồn hồng nhan.
Binh tan rã, cờ tàn gãy đổ,
Trướng ngọc kia, tủi hổ đời hoa.
Hồn đêm lạnh sắc gươm tà,
Máu xanh xưa đổ, nay là cỏ non.
Cành giá lạnh, lòng thơm vất vưởng,
Đôi mày chau, mường tượng khúc xưa.
Tái tê lời chỉ nên thừa,
Khúc ca nước Sở, như vừa tấu xong.
Chuyện cổ kim, trôi dòng nước lũ,
Thắng, bại còn mồ cũ hai ngôi.
Chuyện xưa Hán Sở quên rồi,
Vì ai cảm khái múa hồi rượu dâng!

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chén ngọc Hồng Môn tan tựa tuyết
Hàng binh mười vạn máu hồng loang
Hàm Dương ba tháng cung vua cháy
Nghiệp bá đành theo khói lửa tàn

Tất diệt bạo cường,còn nghĩa nhân
Trời chôn! đâu phải lạc Âm Lăng
Anh hùng vốn học sức muôn địch
Son phấn sầu thương há bận lòng

Ngọn cờ rạp đổ khắp ba quân
Trướng ngọc giai nhân lặng vẻ buồn
Đêm tối hương hồn loe ánh kiếm
Máu loang, cỏ mọc khắp gò xanh

Quạnh quẽ hồn thơm ẩn khóm cây
Ca xưa tựa thấy nét chau mày
Bồi hồi ai oán khôn bày tỏ
Giọng Sở chừng như hát cạnh đây

Mãi miết cổ kim con nước chảy
Được thua Hán, Sở mộ hai ngôi
Chuyện xưa lưu lại thành hư ảo
Trước chén múa ca cảm khái người

15.00
Trả lời