Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2013 06:46

西樓

海浪如雲去復回,
北風吹起數聲雷。
朱樓四面鉤疏箔,
臥看千山帶雨來。

 

Tây lâu

Hải lãng như vân khứ phục hồi,
Bắc phong xuy khởi sổ thanh lôi.
Chu lâu tứ diện câu sơ bạc,
Ngoạ khán thiên sơn đới vũ lai.

 

Dịch nghĩa

Sóng biển như mây đi lại về,
Gió bấc thổi nghe ran mấy tiếng sấm.
Lầu son cuốn cả rèm thưa bốn mặt,
Nằm nhìn mưa kéo từ nghìn núi về.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sóng biển như mây đến lại đi,
Theo chiều nổi bấc sấm ran nghe.
Lầu son bốn mặt rèm thưa cuốn,
Nằm ngắm nghìn non nước đổ về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sóng biển như mây đến lại đi
Heo may vi vút sấm liên hồi
Rèm thưa bốn mặt lầu son cuốn
Ngắm tự ngàn non giọt nước rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng biển như mây đi lại về,
Gió nghe bấc thổi sấm vang ghê!
Lầu son bốn mặt rèm thưa cuốn,
Nằm ngóng kéo mưa nghìn núi về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời