詠項羽頭

垓下才收叱咤聲,
有頭如此使人驚。
堂堂八尺身何在,
凜凜重瞳貌若生。
百戰得來原不易,
千金購去更何輕。
英雄到底長轟烈,
一視猶能下虜城。

 

Vịnh Hạng Vũ đầu

Cai Hạ tài thu sất trá thanh,
Hữu đầu như thử sử nhân kinh.
Đường đường bát xích thân hà tại,
Lẫm lẫm trùng đồng mạo nhược sinh.
Bách chiến đắc lai nguyên bất dị,
Thiên kim cấu khứ cánh hà khinh.
Anh hùng đáo để trường oanh liệt,
Nhất thị do năng hạ lỗ thành.

 

Dịch nghĩa

Tiếng quát thét vừa mới thu lại ở Cai Hạ
Có đầu như thế khiến người ta sợ
Đường đường là tấm thân tám thước ở đâu?
Mắt hai tròng (trùng đồng) lẫm liệt vẻ mặt như hồi sống
(Qua) trăm trận đánh đến lúc này đâu phải dễ?
Nghìn vàng mua đi nào phải rẻ?
Anh hùng đến cuối cùng vẫn mãi còn oanh liệt
Một cái nhìn còn hạ được thành giặc


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập II), NXB Văn học, 2012

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Cai Hạ vừa thôi tiếng thét la
Có đầu như thế khiếp người ta
Đường đường tám thước thân đâu nhỉ?
Lẫm lẫm trùng đồng rõ tóc da
Trăm trận đến giờ đâu phải dễ?
Nghìn vàng mua lấy rẻ đâu mà!
Anh hùng kết cuộc còn oanh liệt
Quắc mắt thành trì cũng nát ra!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cai Hạ mới vừa thôi tiếng thét
Có đầu như thế khiến người kinh
Đường đường tám thước thân đâu nữa
Lẫm lẫm đôi tròng mặt khó sinh
Trăm trận đến giờ nào có dễ
Nghìn vàng mua lấy há đâu khinh
Đường cùng hào kiệt còn oanh liệt
Quắt mắt thành trì cũng nát tung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cai Hạ thét gào vừa mới thôi,
Có đầu như thế khiếp người rồi.
Đường đường tám thước thân đâu hả?
Lẫm liệt hai tròng mặt bỗng tươi.
Trăm trận đánh qua đâu phải dễ?
Nghìn vàng mua lấy đắc sao đòi?
Anh hùng phút cuối còn oanh liệt,
Quắt mắt thành trì hạ mấy hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời