項王廟

緬想咸陽事可嗟,
楚歌哀怨思無涯。
八千子弟歸何處,
萬里鴻溝屬漢家。
弓斷陣前爭日月,
血流垓下定龍蛇。
拔山力盡烏江水,
今日悠悠空浪花。

 

Hạng Vương miếu

Miến tưởng Hàm Dương sự khả ta,
Sở ca ai oán tứ vô nhai.
Bát thiên tử đệ quy hà xứ,
Vạn lý Hồng Câu thuộc Hán gia.
Cung đoạn trận tiền tranh nhật nguyệt,
Huyết lưu Cai Hạ định long xà.
Bạt sơn lực tận Ô Giang thuỷ,
Kim nhật du du không lãng hoa.

 

Dịch nghĩa

Nghĩ lại các việc trước ở Hàm Dương thực não lòng
Bài ca cho nước Sở ý tứ ai oán vô hạn
Tám ngàn đệ tử đã về nơi nào rồi
Kinh Hồng Câu dài vạn dặm về tay nhà Hán
Tranh mệnh trời thì cung gãy trước trận
Máu đổ ở Cai Hạ đã phân định ai rồng ai rắn
Con người có sức nhổ núi đã gục chết bên dòng Ô Giang
Từ đó đến nay chỉ còn hoa dại vô tình gió lay như sóng

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nhớ chuyện Hàm Dương xót chẳng thôi
Sở ca ai oán ý không nguôi!
Tám nghìn đệ tử về đâu nhỉ?
Muôn dặm Hồng Câu thuộc Hán rồi!
Tranh thắng trận tiền cung đứt gãy
Định ngôi Cai Hạ máu lờ trôi
Sông Ô nhổ núi không còn sức
Man mác xưa nay lớp sóng dồi!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhớ chuyện Hàm Dương tuôn lệ châu,
Ca Sở não nùng dạ thêm sầu.
Đệ tử tám nghìn, binh tan tác,
Hồng Câu muôn dặm, Hán tóm thâu.
Cung gãy sa trường tranh thiên hạ,
Máu loang Cai Hạ đoạt ngôi cao.
Ô Giang vùi lấp thân hào kiệt,
Chỉ còn hoa giạt sóng lao xao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chuyện Hàm Dương đáng thở than,
Tiếng ca Sở vẫn đầy tràn thương đau.
Tám nghìn đệ tử về đâu,
Hán gia, muôn dặm Hồng Câu thuộc rồi.
Mệnh trời, cung gẫy tên rơi,
Máu tuôn Cai Hạ, định ngôi rắn rồng.
Ô Giang, sức đã tận cùng,
Xưa nay, hoa sóng chập chùng nối nhau...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Khả than việc ở Hàm Dương
Giọng ca nước Sở thảm thương dường nào
Tám nghìn tử đệ về đâu
Hồng Câu muôn dặm thuộc vào Hán gia
Trận tiền thua được mới là
Máu trôi Cai Hạ, long xà định xong
Ô giang sức hết thế cùng
Xưa nay man mác một vùng sóng hoa


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Việc xưa thương cảm Hàm Dương
Sở ca ai oán trăm đường khôn nguôi
Tám ngàn đệ tử đâu rồi?
Hồng Câu muôn dặm nay thời Hán gia
Trận tiền cung gãy làm ba
Máu tuôn Cai Hạ định ra rắn, rồng
Sông Ô tận kiếp anh hùng
Ngàn năm hoa sóng mênh mông góc trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hàm Dương chuyện cũ ngậm ngùi
Sở ca văng vẳng khắp trời bi thương
Tám ngàn đệ tử đâu còn
Hồng Câu muôn dặm về quân Hán rồi
Trận tiền thua được than ôi
Máu tươi Cai Hạ phân đôi rắn rồng
Ô Giang cạn sức anh hùng
Muôn thu dằng dặc dòng sông sóng trào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàm Dương nghĩ việc trước xót xa,
Nước Sở ý buồn bài hát ca.
Đệ tử tám ngàn nơi chốn đến?
Hồng Câu vạn dặm về Hán gia.
Mệnh trời cung gãy tranh trong trận,
Cai Hạ máu rơi phân chính tà.
Nhổ núi anh hùng nay gục chết,
Chỉ còn gió cỏ bồng lay hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời