Yên vàng rong ruổi lớp con sau
Náo nhiệt thâu đêm hứng rạt rào
Trăng ngập đường dài dòng nước chảy
Đèn treo mắt ngợp ánh sao cao
Gió đưa ngọc lậu truyền hoa gấp
Người tựa lan can mỏi mắt lâu
Cười nghĩ vô tâm thời tuổi trẻ
Vuốt đầu tóc bạc việc qua mau

tửu tận tình do tại