Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: hoa (135) cỏ (19)

Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2013 06:44

城南

雨過橫塘水滿堤,
亂山高下路東西。
一番桃李花開盡,
惟有青青草色齊。

 

Thành nam

Vũ quá Hoành Đường thuỷ mãn đê,
Loạn sơn cao hạ lộ đông tê (tây).
Nhất phiên đào lý hoa khai tận,
Duy hữu thanh thanh thảo sắc tề.

 

Dịch nghĩa

Sau mưa Hoành Đường, làm ngập đê,
Từ các núi cao nước đổ xuống các nẻo đường.
Một phen mưa gió hoa đào mận rụng hết,
Chỉ có đồng cỏ xanh mọc đều như thảm.


Bài này tuyển từ Nam Phong tiên sinh Nguyên phong loại cảo quyển 7, bản khắc Khang Hy đời Thanh. Đề thơ là “vinh liễu”, thực ra là để mắng sự càn rở của lũ tiểu nhân. Liễu tuy có thể cạy vào thế của gió đông, hoa bay che cả mặt trời, càn rở một thời, song thu sang là đến mùa sương lạnh, trời đất lại sạch làu, lúc bấy giờ liễu chỉ còn là cành khô úa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hoành Đường mưa tạnh nước đê dâng,
Nước tự núi cao đổ xuống đường.
Đào mận một phen hoa rụng hết,
Chỉ mầu cỏ vẫn mượt xanh bằng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoành Đường mưa tạnh nước tràn đê
Nước tự non cao phủ tứ bề
Đào mận một phen hoa rụng sạch
Vẫn còn cỏ biếc mọc lê thê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoành Đường mưa tạnh, ngập qua đê,
Nước ở núi cao đổ nẻo quê.
Mưa gió một phen đào mận rụng,
Chỉ còn cỏ biếc mọc nhiều bề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời