05/02/2023 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành nam
城南

Tác giả: Tăng Củng - 曾鞏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2013 06:44

 

Nguyên tác

雨過橫塘水滿堤,
亂山高下路東西。
一番桃李花開盡,
惟有青青草色齊。

Phiên âm

Vũ quá Hoành Đường thuỷ mãn đê,
Loạn sơn cao hạ lộ đông tê (tây).
Nhất phiên đào lý hoa khai tận,
Duy hữu thanh thanh thảo sắc tề.

Dịch nghĩa

Sau mưa Hoành Đường, làm ngập đê,
Từ các núi cao nước đổ xuống các nẻo đường.
Một phen mưa gió hoa đào mận rụng hết,
Chỉ có đồng cỏ xanh mọc đều như thảm.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hoành Đường mưa tạnh nước đê dâng,
Nước tự núi cao đổ xuống đường.
Đào mận một phen hoa rụng hết,
Chỉ mầu cỏ vẫn mượt xanh bằng.
Bài này tuyển từ Nam Phong tiên sinh Nguyên phong loại cảo quyển 7, bản khắc Khang Hy đời Thanh. Đề thơ là “vinh liễu”, thực ra là để mắng sự càn rở của lũ tiểu nhân. Liễu tuy có thể cạy vào thế của gió đông, hoa bay che cả mặt trời, càn rở một thời, song thu sang là đến mùa sương lạnh, trời đất lại sạch làu, lúc bấy giờ liễu chỉ còn là cành khô úa.

[] Tên đất vùng Quế Lâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tăng Củng » Thành nam