Em cầm hoa về
Em khen đẹp
Anh hững hờ mà em không biết
           mặt em hồng, hoa có nghĩa gì đâu.

Anh cầm hoa về
Chỉ cốt làm theo mọi người và chiều em một chút
Em cứ khen hoa mà không biết
           em đẹp quá rồi, anh chỉ ngắm em thôi.