Khách Thục về đất Giang Nam
Núi Ngô cảnh đẹp rạng quang nhớ hoài
Thục Ngô phong nhã từ xưa
Khiến lòng khách muốn trở về sớm hơn.

Cùng người cũ tỏ nguồn cơn
Hồ Tây cây cỏ mơn man bên người
Nhìn nhau chuốc chén rượu đời
Dung nhan như đã già hơn năm rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.