Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/12/2014 08:22 bởi tôn tiền tử
Sư Hạo Như Hối 皎如晦 hay còn gọi là Như Hối 如晦, tu tại chùa Tịnh Từ 凈慈 ở Hàng Châu đời Tống.