26/05/2022 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốc vận toán nguyên - Cảm cựu
蔔運算元-感舊

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 18:45

 

Nguyên tác

蜀客到江南,
長憶吳山好。
吳蜀風流自古同,
歸去應須早。

還與去年人,
共藉西湖草。
莫惜尊前仔細看,
應是容顏老。

Phiên âm

Thục khách đáo Giang Nam,
Trường ức Ngô sơn hảo.
Ngô Thục phong lưu tự cổ đồng,
Quy khứ ưng tu tảo.

Hoàn dữ khứ niên nhân,
Cộng tạ Tây Hồ thảo.
Mạc tích tôn tiền tử tế khan,
Ưng thị dung nhan lão.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách Thục về đất Giang Nam
Núi Ngô cảnh đẹp rạng quang nhớ hoài
Thục Ngô phong nhã từ xưa
Khiến lòng khách muốn trở về sớm hơn.

Cùng người cũ tỏ nguồn cơn
Hồ Tây cây cỏ mơn man bên người
Nhìn nhau chuốc chén rượu đời
Dung nhan như đã già hơn năm rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Bốc vận toán nguyên - Cảm cựu