暮春虢州東亭送李司馬歸扶風別廬

柳嚲鶯嬌花復殷,
紅亭綠酒送君還。
到來函穀愁中月,
歸去磻溪夢裏山。
簾前春色應須惜,
世上浮名好是閑。
西望鄉關腸欲斷,
對君衫袖淚痕斑。

 

Mộ xuân Quắc Châu đông đình tống Lý Tư Mã quy Phù Phong biệt lư

Liễu đả oanh kiều hoa phục an,
Hồng đình lục tửu tống quân hoàn.
Đáo lai Hàm Cốc sầu trung nguyệt,
Quy khứ Bàn Khê mộng lý san.
Liêm tiền xuân sắc ưng tu tích,
Thế thượng phù danh hảo thị nhàn.
Tây vọng hương quan trường dục đoạn,
Đối quân sam tụ lệ ngân ban.

 

Dịch nghĩa

Liễu rủ oanh mềm, hoa đỏ sẫm
Đình hồng rượu lục tiễn anh về
Đến ải Hàm Cốc chỉ có bóng trăng sầu
Về đến Bàn Khê với núi trong mơ
Trước rèm vẻ đẹp của xuân nên quý trọng
Trên đời danh hão, tốt nhất chỉ có nhàn
Nhìn về quê hương phía tây ruột muốn đứt
Ngồi với anh tay áo đã loang nhiều ngấn lệ


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Oanh xinh liễu rủ hoa tươi
Đình hồng rượu lục tiễn người về quê
Về nơi Hàm Cốc trăng sầu
Bàn Khê non mộng ngồi câu tháng ngày
Bên rèm thưởng thức xuân dài
Công danh mây nổi quý thay chữ nhàn
Quê xưa vạn dặm quan san
Cùng anh đối ẩm lệ loang áo đầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu rủ oanh xinh hoa đỏ sẫm
Rượu xanh đình hồng tiễn ông về
Qua quan Hàm Cốc trăng mờ
Bàn Khê về tới trong mơ núi đồi
Trước rèm vẻ xuân tươi nên quý
Danh hão suông duy chỉ có nhàn
Quê hương ngóng đứt ruột gan
Bên ông tay áo đã loang lệ sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu rủ oanh mềm, hoa tươi,
Đình hồng rượu lục tiễn đưa anh về.
Ải Hàm Cốc trăng sầu ghê,
Bàn Khê trong mộng mới về ngồi câu.
Trước song xuân đẹp quý cầu,
Trên đời danh hão tốt mau hưởng nhàn.
Đoạn trường nhìn lại quê làng,
Gần anh tay áo đã loang lệ trào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Oanh vờn, liễu rủ, thắm màu hoa,
Rượu lục, đình hồng tiễn bạn xa.
Hàm Cốc đến nơi trăng vợi bóng,
Bàn Khê về đó núi mù sa.
Cảnh xuân trước cửa càng nên giữ,
Danh hão trên đời cứ bỏ qua.
Ngoảnh lại quê hương sầu ảo não,
Cùng anh, tay áo lệ chan hoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời