Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Nam Quan (8) từ biệt (59)

Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:23

南關紀別

有夭同有德,
南北自提封。
辭國春三月,
過關山萬重。
官軍齊返轡,
番土錯行蹤。
瘴落翻成雨,
雲生各掩峰。

 

Nam Quan kỷ biệt

Hữu yêu đồng hữu đức,
Nam Bắc tự đề phong.
Từ quốc xuân tam nguyệt,
Quá quan sơn vạn trùng.
Quan quân tề phản bí,
Phiên thổ thác hành tung.
Chướng lạc phiên thành vũ,
Vân sinh các yểm phong.

 

Dịch nghĩa

Có tai hoạ thì cũng có phúc đức che chở.
Người Nam và Bắc đều đề cập việc này.
Tháng ba mùa xuân giã từ Việt Nam.
Qua cửa ải, núi trùng điệp vạn dặm,
Quan quân đều thay cương ngựa
Người Mán, Mường ẩn náu hành tung.
Khí núi toả ra tạo thành mưa,
Mây thì phủ đều các đỉnh núi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Phúc hoạ thường đi chung
Bắc Nam ai cũng biết.
Cuối xuân lìa nước Việt
Biên ải núi muôn trùng.
Quan quân thay cương ngựa
Mán, Mường ẩn trong rừng
Khí núi thành mưa bay
Đỉnh núi nằm trong mây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có tai hoạ ắt bù phúc đức
Bắc hay Nam cũng ước như nhau
Tháng ba rời nước phía sau
Đường xa vạn dặm bắt đầu gian nan
Quan quân đều đổi yên cương ngựa
Trên xứ người cho tựa hành tung
Thành mưa khí núi tụ ngưng
Khắp trên đỉnh núi mây vương đồng đều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có tai hoạ, có phúc che.
Người Nam và Bắc đều nghe việc này.
Việt Nam rời tháng ba nay,
Điệp trùng qua ải, non dài dặm xa.
Quan thay cương ngựa quân nhà,
Mán Mường cử chỉ, xem ra hợp rày.
Khí non toả tạo mưa bay,
Đỉnh che núi phủ ngàn mây trông mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xưa nay phúc hoạ chung đường
Bắc, Nam ai cũng tỏ tường hẳn hoi
Tháng ba rời nước xa rồi
Núi non trùng điệp xa xôi dặm ngàn
Mán, Mường ẩn náu hành tung
Quan quân đều phải thay dần dây cương
Khí mù như lớp mưa vương
Ngàn mây che đỉnh núi non mịt mờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời