Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 02/01/2015 13:51 bởi Admin
Đây là tập thơ gồm các bài tác giả sáng tác khi đi sứ nhà Thanh năm 1849.