Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2011 21:49

出西北門口占

明朝拜便殿,
薄晚出都門。
臣心方警戄,
聖意在矜存。
姓名通大國,
馹驛走輶軒。
萬里此為別,
旬日過家園。

 

Xuất tây bắc môn khẩu chiếm

Minh triêu bái tiện điện,
Bạc vãn xuất đô môn.
Thần tâm phương cảnh cụ,
Thánh ý tại căng tồn.
Tính danh thông đại quốc,
Nhật dịch tẩu du hiên.
Vạn lý thử vi biệt,
Tuần nhật quá gia viên.

 

Dịch nghĩa

Sáng sớm bái biệt đức vua ở điện ngoài
Chiều tối ra khỏi cửa kinh đô
Lòng kẻ bầy tôi này mới thấy lo sợ
Ý của đức vua vẫn còn rành rọt đây
Họ tên đã được thông báo sang nước lớn
Xe sứ đã chuyển bánh ở trạm
Bước đường muôn dặm từ biệt nơi đây
Mươi hôm nữa sẽ qua quê nhà ta[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Tinh mơ bái ở điện Văn Minh
Chập tối đoàn ra khỏi cửa thành
Lúc ấy bầy tôi lòng chợt sợ
Sáng nay hoàng thượng ý chân tình
Họ tên đã được thông bang quốc
Xe cộ vừa xong chuyến sứ trình
Muôn dặm đường xa xin tạm biệt
Mươi hôm lại được ghé quê mình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng mai vào điện vua bái biệt
Chạng vạng trời sẽ xuất cửa kinh
Bầy tôi nặng trĩu ưu tình
Ý vua dẫu vẫn đinh ninh trong lòng
Họ tên đã báo sang nước lớn
Đoàn công xa bề bộn sẽ đi
Từ đây muôn dặm biệt ly
Độ mươi ngày nữa thì xe qua nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung ngoài bái biệt vua ban mai,
Ra khỏi kinh đô chiều tối ngày.
Nầy kẻ bầy tôi lòng mới sợ,
Vua còn ý đức rất rành đây.
Họ tên thông báo sang triều lớn,
Xe sứ chuyển đi ở trạm ngoài.
Muôn dặm bước đường đây tiễn biệt,
Mươi hôm nữa sẽ đến quê ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng mai bái biệt điện vàng
Chiều hôm rời cửa kinh thành bước chân
Lòng tôi lo lắng vô cùng
Ý vua căn dặn rành rành ghi tâm
Nước người đã báo họ tên
Ngựa xe giục giã sứ trình đi ngay
Đường xa muôn dặm từ đây
Qua mười hôm nữa có khi đến nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời