20/06/2021 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Quan kỷ biệt
南關紀別

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:41

 

Nguyên tác

有夭同有德,
南北自提封。
辭國春三月,
過關萬里重。
官軍齊返轡,
番土錯行蹤。
瘴落翻成雨,
雲生各掩峰。

Phiên âm

Hữu yêu đồng hữu đức,
Nam Bắc tự đề phong.
Từ quốc xuân tam nguyệt,
Quá khai sơn vạn trùng.
Quan quân tề phản bí,
Phiên thổ thác hành tung.
Chướng lạc phiên thành vũ,
Vân sinh các yểm phong.

Dịch nghĩa

Có tai hoạ thì cũng có phúc đức che chở.
Người Nam và Bắc đều đề cập việc này.
Tháng ba mùa xuân giã từ Việt Nam.
Qua cửa ải, núi trùng điệp vạn dặm,
Quan quân đều thay cương ngựa
Người Mán, Mường ẩn náu hành tung.
Khí núi toả ra tạo thành mưa,
Mây thì phủ đều các đỉnh núi.

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Phúc hoạ thường đi chung
Bắc Nam ai cũng biết.
Cuối xuân lìa nước Việt
Biên ải núi muôn trùng.
Quan quân thay cương ngựa
Mán, Mường ẩn trong rừng
Khí núi thành mưa bay
Đỉnh núi nằm trong mây!
Nguồn: Nguyễn Thiên Thụ, Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Nam Quan kỷ biệt