夜泊金陵城

人在扁舟月在河,
洞庭秋興浩無涯。
夢魂不管煙波隔,
一夜東風送到家。

 

Dạ bạc Kim Lăng thành

Nhân tại biển chu nguyệt tại hà,
Động Đình thu hứng hạo vô nha.
Mộng hồn bất quản yên ba cách,
Nhất dạ đông phong tống đáo gia.

 

Dịch nghĩa

Người trong thuyền con, trăng trên sông,
Hứng thu ở hồ Động Đình mênh mông vô bờ bến.
Mơ mộng bất kể cách trở khói sóng,
Trong một đêm gió xuân đưa đến nhà.


Bản chép tay chữ Hán Giới Hiên thi tập ghi đầu đề là Dạ bạc Kim Lăng thành. Nhưng Kim Lăng tức Nam Kinh thì ở quá xa hồ Động Đình. Bản chép trong Trích diễm thi tập của Hoàng Đức Lương, trong Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn có lẽ vì thấy nghi ngờ nên ghi đầu đề là Bạc Lăng thành cơ 泊陵城磯. Theo Nguyễn Tài Cẩn thì tên địa danh phải là Giang Lăng mới đúng, bởi Giang Lăng ở phía thượng lưu sông Xích Bích, gần với Tương Giang và hồ Động Đình, cho nên đầu đề có lẽ phải là Dạ bạc Giang Lăng thành.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Duy Vôn

Người ở thuyền con, trăng ở sông,
Đồng Đình thu hứng trải mênh mông.
Mộng mơ chẳng quản mây xa cách,
Một lối về nhà cậy gió đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Người ở thuyền con trăng đáy sông,
Động Đình thu hứng bến bờ không.
Mộng hồn nào xá ngăn mây núi,
Đêm thấy ta về với gió đông !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Người ở thuyền, trăng ở sông
Động Đình thu hứng, mênh mông không bờ
Kể gì khói sóng trong mơ
Một đêm gió đã tiễn đưa tận nhà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Người tại thuyền con trăng dưới sông
Động Đình thu hứng cõi mênh mông
Mộng hồn, khói sóng sao ngăn cách
Đêm dẫn tận nhà bởi gió đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Người tại thuyền con trăng tại sông
Động Đình thu hứng trải mênh mông
Mộng hồn chẳng quản đêm sương khói
Thổi tới quê nhà với gió đông.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Có sự nhầm lẫn

1. Bài Bạc Lăng Thành cơ
泊陵城磯
人在扁舟月在河,
洞庭秋興浩無涯。
夢魂不管煙波隔,
一夜東風送到家。
2. Bài Dạ bạc Kim Lăng thành
夜泊金陵城
人在扁舟月在河,
洞庭秋興浩無涯。
夢魂不管煙波隔,
一夜東風送到家。
Cần xem lại đầu đề!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người ở thuyền con trăng chiếu sông,
Động Đình thu hứng cảnh mênh mông.
Mộng mơ chẳng quản mây sương sóng,
Một tối về nhà xuân gió lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người ở thuyền con trăng ở sông
Động Đình thu hứng cõi mênh mông
Mộng hồn đâu quản vời sương khói
Đêm lại quê nhà với gió đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Người ở trên thuyền, trăng đáy sông
Động Đình thu hứng trải mênh mông
Hồn mơ mộng ngại chi sương khói
Đêm trở lại nhà với gió đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời