舟行即事

西粵山川多險巇,
行行從此向天涯。
崩崖怪石怒相向,
水鳥沙禽狎不飛。
天地扁舟浮似葉,
文章殘息弱如絲。
為憐上國風光好,
關鎖鄉情未放歸。

 

Chu hành tức sự

Tây Việt sơn xuyên đa hiểm hy,
Hành hành tòng thử hướng thiên nhi (nhai).
Băng nhai quái thạch nộ tương hướng,
Thuỷ điểu sa cầm hiệp bất phi.
Thiên địa biên chu phù tự diệp,
Văn chương tàn tức nhược như ty.
Vị liên thượng quốc phong quang hảo,
Quan toả hương tình vị phóng quy.

 

Dịch nghĩa

Núi sông Tây Việt nhiều hiểm trở
Từ đây cứ đi về hướng chân trời
Bờ núi lở, đá hình quái dị giận dữ nhìn nhau
Chim nước cò bờ dạn dĩ không bay khi thấy người
Chiếc thuyền con như chiếc là nổi giữa đất trời
Hơi tàn văn chương tàn yếu như sợi tơ
Vì yêu phong cảnh đẹp của thượng quốc
Nên khoá tình quê lại, chưa thả cho về

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Tây Việt non sông hiểm trở đầy
Chân trời nhắm hướng kể từ đây
Đá kỳ núi quái nhìn hung tợn
Chim nước cò bờ ngó chẳng bay
Trời đất mênh mông thuyền lá nổi
Văn thơ thoi thóp sợi tơ lay
Bởi yêu phong cảnh xứ người đẹp
Khóa chặt tình quê chửa vút bay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi sông Tây Việt hiểm nghèo
Đường xa tít tận chân trời tự đây
Núi xô đá tựa giận nhau
Chim sông dạn khách không bay lên trời
Nước mây nhẹ chiếc thuyền trôi
Hơi tàn chữ nghĩa tựa dây tơ mành
Phong quang thượng quốc mến tình
Nỗi niềm cố quốc nén lòng riêng tư

31.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Về các bản dịch thơ

Góp ý để cùng tham khảo :
Theo tôi nghĩ thì các bản dịch thơ nên dịch theo nguyên thể thơ của tác giả thì sẽ hay hơn. Ví dụ : thể " Thất ngôn bát cú" hay " Thất ngôn tứ tuyệt" thì nên dịch đúng như vậy sẽ hay mà cũng đúng ý của tác giả, không nên chuyển về "Thơ lục bát" như vậy sẽ mất hay !

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tây Việt núi sông hiểm mọi bề
Cuối trời từ đấy vượt sơn khê
Bờ rơi đá quái nhìn hung dữ
Chim nước chẳng bay bạo dạn ghê
Trời đất thuyền con trôi tựa lá
Văn chương hơi đứt nỗi ê chề
Vì yêu phong cảnh nơi làm khách
Tạm khoá tình quê chửa thả về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sông Tây Việt khó nơi bì,
Cứ hướng chân trời mà trực chỉ.
Núi lở đá lòi hình quái thú,
Chim cò dạn dĩ chẳng e chi,
Thuyền con như lá trôi dòng nước,
Tàn yếu hơi văn thật tựa ty.
Cảnh đẹp vì yêu nơi quý quốc,
Tình quê khoá lại chẳng cho đi.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Cam Vũ

Tây Việt non sông hiểm trở thay
Phương trời dấn bước tự hôm nay
Chênh vênh hang núi nhô như đón
Vồn vập chim cò mến chẳng bay
Trời đất cánh buồm như chiếc lá
Văn chương hơi thở tựa tơ dây
Mến yêu thượng quốc phong quang đẹp
Thuyền trĩu lòng quê mũi chửa quay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
12.00
Trả lời