Kìa hồ Thanh Thảo rộng mênh mông,
Gió lặng sóng im, mượt tựa nhung.
La liệt núi non, sâu cũng có,
Tít mù bến nước, nhỏ như không.
Sông sâu vũng lớn, gương soi tỏ,
Cây cỏ bãi bồi, váng sữa trong.
Cửa Lãi muốn coi, không kẻ biết,
Bến chài ngầm điểm, nhận cho xong.

tửu tận tình do tại