30/11/2020 00:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương giang hiểu phát
湘江曉發

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2020 14:14

 

Nguyên tác

一望瀰茫青草湖,
風濤不作席平鋪。
前山漠漠低還有,
遠浦迢迢細欲無。
巨浸煙光天外鏡,
浮洲草樹盞中酥。
欲觀蠡口無人試,
暗點漁涇認畫圖。

Phiên âm

Nhất vọng my mang Thanh Thảo[1] hồ,
Phong đào bất tác tịch bình phô.
Tiền sơn mạc mạc đê hoàn hữu,
Viễn phố điều điều tế dục vô.
Cự tẩm yên quang thiên ngoại kính,
Phù châu thảo thụ trản trung tô.
Dục quan Lãi khẩu[2] vô nhân thí,
Ám điểm ngư kinh nhận hoạ đồ.

Dịch nghĩa

Lút mắt mênh mông, nọ hồ Thanh Thảo,
Sóng im gió lặng, như chiếc chiếu phẳng lì.
Núi trước la liệt, dưới thấp vẫn có,
Bến xa tít mù, coi nhỏ như không.
Ánh mây vụng lớn như tấm gương ngoài trời,
Cây cỏ bãi nổi tựa váng sữa trong chén.
Muốn xem cửa Lãi, mà không ai biết!
Ngầm đếm bến chài, nhìn trong bản đồ.

Bản dịch của Lâm Giang

Kìa hồ Thanh Thảo rộng mênh mông,
Gió lặng sóng im, mượt tựa nhung.
La liệt núi non, sâu cũng có,
Tít mù bến nước, nhỏ như không.
Sông sâu vũng lớn, gương soi tỏ,
Cây cỏ bãi bồi, váng sữa trong.
Cửa Lãi muốn coi, không kẻ biết,
Bến chài ngầm điểm, nhận cho xong.
Sông Tương thuộc tỉnh Hồ Nam.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Hồ nằm ở phía bắc sông Tương, ăn thông với sông Tương và hồ Động Đình.
[2] Tương truyền Phạm Lãi đời Chiến Quốc sau khi giúp Việt vương Câu Tiễn diệt được nước Ngô, bèn bỏ quan đi chu du Ngũ hồ, có đến ở đây. Chỗ cửa sông chảy vào Ngũ hồ gọi là cửa Lãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tương giang hiểu phát