15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: trung thu (69)

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/07/2008 00:13

中秋玩月有懷

匆匆客裡又中秋,
月自風清獨自愁。
遙望故人襟韻在,
騷魂幾度繞南樓。

 

Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài

Thông thông khách lý hựu trung thu,
Nguyệt tự phong thanh độc tự sầu.
Dao vọng cố nhân khâm vận tại,
Tao hồn kỷ độ nhiễu Nam Lâu.

 

Dịch nghĩa

Nơi đất khách, thấm thoắt lại đến trung thu,
Gió mát trăng trong, riêng mình buồn.
Xa ngóng cố nhân, vần thơ lòng còn đó,
Hồn thơ còn bao độ quanh quất về lầu Nam.


Tiểu chú: “Tấn Dữu Lượng trung thu thừa nguyệt du Nam Lâu, vị liêu thuộc viết: Lão tử ư thử hứng phục bất thiển” 晉庾亮中秋乘月遊南樓﹐謂僚佐曰﹕老子於此興復不淺 (Dữu Lượng đời Tấn, đêm trung thu lên Nam Lâu có bảo các liêu thuộc: Xưa Lão tử tới đây chắc cũng cảm hứng không ít).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Thời gian thoáng đã lại trung thu,
Gió mát trăng trong vẫn cứ sầu.
Xa nhớ cố nhân thơ vẫn giữ,
Hồn thơ lẩn quẩn tại Nam Lâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tha hương thấp thoáng lại trung thu,
Gió mát trăng trong những tự sầu.
Xa ngóng cố nhân, vần còn đó,
Hồn thơ bao độ dạo Nam lâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thiên Tịch Ngữ

Vội vàng chớp nhoáng lại trung thu
Gió thổi trăng xanh tự thấy sầu
Xa nhớ người xưa, sao chẳng thấy ?
Thơ hồn quanh quẩn tại Nam Lâu

ღ Phượng hề, phượng hề quy cố hương, Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng ღ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Bùi Văn Nguyên

Quẩn quanh đất khách lại trung thu
Gió mát trăng trong luống những sầu
Xa ngóng bạn xưa mong lựa vận
Hồn thơ mấy độ diễn bên lầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quê người thấm thoắt lại trung thu
Gió mát trăng thanh gợi mối sầu
Xa ngóng người xưa tình vướng vít
Hồn thơ mấy bận đáo Nam Lâu

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quê người thấm thoắt trung thu,
Trăng trong gió mát gợi ta mối sầu.
Cố nhân xa ngóng tình sâu,
Hồn thơ bao độ Nam lâu tới liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời