24/09/2021 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài
中秋玩月有懷

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2006 16:25

 

Nguyên tác

匆匆客裡又中秋,
月自風清獨自愁。
遙望故人襟韻在,
騷魂幾度繞南樓。

Phiên âm

Thông thông khách lý hựu trung thu,
Nguyệt tự phong thanh độc tự sầu.
Dao vọng[1] cố nhân khâm vận tại,
Tao hồn kỷ độ nhiễu Nam Lâu.

Dịch nghĩa

Nơi đất khách, thấm thoắt lại đến trung thu,
Gió mát trăng trong, riêng mình buồn.
Xa ngóng cố nhân, vần thơ lòng còn đó,
Hồn thơ còn bao độ quanh quất về lầu Nam.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Thời gian thoáng đã lại trung thu,
Gió mát trăng trong vẫn cứ sầu.
Xa nhớ cố nhân thơ vẫn giữ,
Hồn thơ lẩn quẩn tại Nam Lâu.
Tiểu chú: “Tấn Dữu Lượng trung thu thừa nguyệt du Nam Lâu, vị liêu thuộc viết: Lão tử ư thử hứng phục bất thiển” 晉庾亮中秋乘月遊南樓﹐謂僚佐曰﹕老子於此興復不淺 (Dữu Lượng đời Tấn, đêm trung thu lên Nam Lâu có bảo các liêu thuộc: Xưa Lão tử tới đây chắc cũng cảm hứng không ít).

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Có bản chép là chữ “tưởng” 想.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài