Dưới đây là các bài dịch của Huyền Thiên Tịch Ngữ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề mẫu đơn (Bổng kiếm bộc): Bản dịch của Huyền Thiên Tịch Ngữ

Một đoá hoa thơm ở sau đình
Kém chi đào sắc, cũng nổi danh
Ai hướng tiên nhân dời gốc giúp
Chuyển đến góc nhà cảnh thanh thanh

Ảnh đại diện

Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Huyền Thiên Tịch Ngữ

Vội vàng chớp nhoáng lại trung thu
Gió thổi trăng xanh tự thấy sầu
Xa nhớ người xưa, sao chẳng thấy ?
Thơ hồn quanh quẩn tại Nam Lâu

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]