丙子年六十自壽

燕語鶯歌靜裡聽,
圖開落社肖儀型。
六旬花甲春無恙,
隔歲池塘夢未醒。
不染杞憂頭亦白,
寧違籍戇眼全青。
雪絲堂上看斑舞,
笑問豚兒幾鶴齡。

 

Bính Tý niên lục thập tự thọ

Yến ngữ oanh ca tĩnh lý thinh,
Đồ khai Lạc Xã tiếu nghi hình.
Lục tuần hoa giáp xuân vô dạng,
Cách tuế trì đường mộng vị tinh.
Bất nhiễm kỷ ưu đầu diệc bạch,
Ninh vi Tịch tráng nhãn toàn thanh.
Tuyết ty đường thượng khán Ban vũ,
Tiếu vấn đồn nhi kỷ hạc linh.

 

Dịch nghĩa

Lặng nghe chim yến chin oanh chào hót
Muốn vẻ bức tranh ở Lạc Xã
Đã sáu chục tuổi xuân vẫn vậy
Qua năm mộng ao hồ vẫn chưa tỉnh
Dù không sầu lo đầu cũng bạc
Muốn trái ý Nguyễn Tịch chướng mong có toàn bạn quý
Cha mẹ tóc bạc đã già xem họ Ban múa may
Cười hỏi con nay đã được mấy tuổi rồi


Lời tự: "Hưu trí thời kỳ" 修致辰期 (Thời kỳ về hưu).
Bính Tý tức năm 1936.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lắng đón chờ nghe giọng yến oanh
Bức tranh Lạc xã vẻ chưa thành
Sáu mươi tuổi hạc đời còn trẻ
Năm cũ hồ ao mộng vẫn lành
Chẳng vướng điều lo đầu cũng bạc
Không theo Tịch chướng mắt toàn xanh
Mẹ cha già tuổi xem con múa
Cười hỏi con nay tuổi mấy canh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lặng nghe chào hót giọng yến oanh,
Lạc Xã muốn hoàn thành bức tranh.
Sáu chục xuân qua người vẫn thế,
Ao hồ năm hết mộng chưa thành.
Dù không sầu nhớ đầu còn bạc,
Nguyễn Tịch không theo bạn mắt xanh.
Cha mẹ đã già Ban múa hát,
Con nay đã được mấy xuân xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời