30/09/2022 01:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bính Tý niên lục thập tự thọ
丙子年六十自壽

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/01/2015 05:43

 

Nguyên tác

燕語鶯歌靜裡聽,
圖開落社肖儀型。
六旬花甲春無恙,
隔歲池塘夢未醒。
不染杞憂頭亦白,
寧違籍戇眼全青。
雪絲堂上看斑舞,
笑問豚兒幾鶴齡。

Phiên âm

Yến ngữ oanh ca tĩnh lý thinh,
Ðồ khai Lạc Xã[1] tiếu nghi hình.
Lục tuần hoa giáp xuân vô dạng,
Cách tuế trì đường mộng vị tinh.
Bất nhiễm kỷ ưu đầu diệc bạch,
Ninh vi Tịch tráng[2] nhãn toàn thanh[3].
Tuyết ty đường thượng[4] khán Ban[5] vũ,
Tiếu vấn đồn nhi[6] kỷ hạc linh.

Dịch nghĩa

Lặng nghe chim yến chin oanh chào hót
Muốn vẻ bức tranh ở Lạc Xã
Ðã sáu chục tuổi xuân vẫn vậy
Qua năm mộng ao hồ vẫn chưa tỉnh
Dù không sầu lo đầu cũng bạc
Muốn trái ý Nguyễn Tịch chướng mong có toàn bạn quý
Cha mẹ tóc bạc đã già xem họ Ban múa may
Cười hỏi con nay đã được mấy tuổi rồi

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lắng đón chờ nghe giọng yến oanh
Bức tranh Lạc xã vẻ chưa thành
Sáu mươi tuổi hạc đời còn trẻ
Năm cũ hồ ao mộng vẫn lành
Chẳng vướng điều lo đầu cũng bạc
Không theo Tịch chướng mắt toàn xanh
Mẹ cha già tuổi xem con múa
Cười hỏi con nay tuổi mấy canh
Lời tự: "Hưu trí thời kỳ" 修致辰期 (Thời kỳ về hưu).
Bính Tý tức năm 1936.

[1] Tên làng gần nhà Ưng Bình.
[2] Chỉ Nguyễn Tịch chướng, ngông. Nguyễn Tịch là một trong bảy người trong Trúc Lâm thất hiền đời Tấn.
[3] Do chữ "thanh nhãn" 青眼, chỉ coi trọng, mắt xanh, bạn thân. Nguyễn Tịch khi gặp bạn tri kỷ thì tiếp bằng mắt xanh, khi gặp khách tục, khinh bỉ thì tiếp bằng mắt trắng.
[4] Cha mẹ già tóc đã bạc màu muối.
[5] Lão Lai Tử 老萊子 người nước Sở thời Xuân Thu đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn mặc áo màu, giả làm con nít đùa giỡn để làm cha mẹ vui.
[6] Tiếng gọi con một cách mến yêu: thằng cu heo. Chỉ con cưng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bính Tý niên lục thập tự thọ