慶壽佳宴歸簡諸僚友

華國文章總是賢,
嗟余獨愧玉堂仙。
君王不為疏慵甚,
獨賜年年慶壽錢。

 

Khánh thọ giai yến quy giản chư liêu hữu

Hoa quốc văn chương tổng thị hiền,
Ta dư độc quý ngọc đường tiên.
Quân vương bất vị sơ dung thậm,
Độc tứ niên niên khánh thọ tiền.

 

Dịch nghĩa

Văn chương làm đẹp đất nước, thảy là bậc hiền
Thương ta riêng những hổ thẹn mình là vị tiên nhà ngọc
Quân vương chẳng hiềm về lười nhác sơ suất quá
Cho nên hằng năm riêng cứ ban cho khoản tiền mừng thọ


Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Văn chương đẹp nước ấy cao hiền
Nhà ngọc ta nào xứng vị tiên
Quân thượng chẳng hiềm lười nhác quá
Hằng năm chúc thọ cứ ban tiền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Văn chương đẹp nước, thảy hiền minh
Nghĩ thẹn cho mình cũng ngọc tiên
Vua chẳng trách chê lười nhát việc
Năm năm chúc thọ thưởng ban tiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Văn chương đẹp nước lắm hiền tài
Nhà ngọc làm tiên thẹn tiếng ai
Vua chẳng chê ta quen biếng nhác
Hàng năm chúc thọ gửi tiền xài


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời