Thang Âm đạo trung, thu văn dã vọng

Thu quang xâm cổ đạo,
Hành khách xúc chinh an (yên).
Tịch chiếu hàm sơn đạm (?),
Kim phong bạc mộ hàn.
Dã vu thiên mạt tận,
Đê liễu thuỷ trung tàn,
Cô lộ vân du khứ,
Hương tâm dục khiểu nan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ánh thu len lối cũ,
Khách vội thắng yên ngay.
Bóng xế hoe đầu núi,
Chiều hôm lạnh gió may.
Liễu đê tàn bến nước,
Cỏ nội tít chân mây.
Nhìn chiếc cò mây lượn,
Lòng quê khó nỗi khuây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ánh thu lối cũ len vào,
Vội vàng khách thắng yên đàn đi xa.
Đầu non hoe bóng xế tà,
Chiều hôm lạnh gió heo may thổi về.
Tàn trên bến nước liễu đê,
Nẻo quê cỏ nội tít về chân mây.
Chiếc cò mây lượn đó đây,
Lòng quê khó nỗi làm khuây nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời