28/05/2024 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thang Âm đạo trung, thu văn dã vọng

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 18:25

 

Phiên âm

Thu quang xâm cổ đạo,
Hành khách xúc chinh an (yên).
Tịch chiếu hàm sơn đạm (?),
Kim phong bạc mộ hàn.
Dã vu thiên mạt tận,
Đê liễu thuỷ trung tàn,
Cô lộ vân du khứ,
Hương tâm dục khiểu nan.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ánh thu len lối cũ,
Khách vội thắng yên ngay.
Bóng xế hoe đầu núi,
Chiều hôm lạnh gió may.
Liễu đê tàn bến nước,
Cỏ nội tít chân mây.
Nhìn chiếc cò mây lượn,
Lòng quê khó nỗi khuây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thang Âm đạo trung, thu văn dã vọng