Đề Tỳ Bà đình

Đoản đình nộn lục hám tình xuyên,
Độc thiện phong quang vạn cổ truyền.
Nguyệt sắc thượng hàm tư mã lệ,
Giang thanh trường yết lão cơ huyền.
Thú lâu đê phú tà dương ảnh,
Ngư khả nùng phân bạc mộ yên.
Luân lạc thiên nhai kim tích khái,
Ca hành thời tụng tứ du nhiên.


Đình Tỳ Bà ở ngoài thành Cửu Giang (tỉnh Giang Tây) trên bờ sông Trường Giang. Tại đây Bạch Cư Dị gặp gỡ nàng ca nữ gảy đàn tì bà và sáng tác bài thơ nổi tiếng Tì bà hành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Sông tạnh đoản đình ánh liễu tơ,
Nổi danh cảnh đẹp tự bao giờ.
Trăng hoen ngấn lệ hồn tư mã,
Sông nghẹn cung sầu phiếm lão cơ.
Bóng xế chênh chênh trùm vọng gác,
Khói chiều man mác phủ thuyền ngư.
Phương trời lận đận lòng kim cổ,
Mỗi đọc bài hành, mỗi ngẩn ngơ...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Văn Quân

Đề Đình Tỳ Bà
Đoản đình soi bóng liễu xanh xanh
Muôn thuở chốn này đã lưu danh
Trăng bạc còn hoen sầu  Tư Mã
Sông nghẹn ngào đau với khúc đàn
Lầu canh phủ thấp bóng tà dương
Hoàng hôn thuyền đượm khói giăng mành
Trời xa chung mối sầu kim cổ
Bùi ngùi mỗi bận đọc ca hành

VQHV
May 28,2009


Dịch nghĩa:

Cành liễu xanh tơ trên ngôi đoản đình, soi bóng xuống dòng sông buổi trời tạnh.
Cảnh sắc nơi này, riêng được truyền danh muôn thuở
Vầng trăng bạc còn chưa đựng giọt lệ quan Tư mã
Tiếng nước sông vẫn nghẹn ngào với khúc đàn người ca kỹ già
Mái lầu canh phủ thấp bóng tà dương
Chiếc thuyền chài cũng đượm làn khói lúc hoàng hôn
Lận đận góc trời xa, xưa nay cùng chung một nỗi cảm khái
Mỗi khi đọc bài hành Tỳ Bà tâm hồn lại bùi ngùi vô hạn.
...
Đoản đình: Quán ngắn, dùng làm nơi nghỉ chân hoặc tiễn biệt nhau.
Tư Mã; Tức Bạch Lạc Thiên, khi ấy làm tư mã ở  Giang Châu, thuộc tỉnh Giang Tây.
Lão cơ: Người ca kỹ già, tức người gảy đàn tỳ bà mà Lạc Thiên gặp khi tiễn khách lúc đêm trăng.
Luân lạc thiên nhai:  Lấy ý ở câu : " Đông thị thiên nhai luận lạc nhân, tương phùng hà tất tằng tương thức" ( Tỳ Bà hành): Cùng là người lận đận bên trời ( Ở đây tác giả tự chỉ mình với người ca kỹ già), gặp nhau hà tất phải quen nhau.
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đoản đình sông tạnh liễu tơ,
Cảnh quan đẹp tự bao giờ nổi danh.
Lệ dòng tư mã hoen trăng,
Cung sầu sông nghẹn phiếm đàn lão cơ.
Mái lầu canh phủ bóng tà,
Khói chiều man mác phủ nhà thuyền ngư.
Cổ kim lận đận phương trời,
Bài hành mỗi đọc, một lời ngẩn ngơ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời