03/12/2021 05:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tỳ Bà đình

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 06:50

 

Phiên âm

Đoản đình nộn lục hám tình xuyên,
Độc thiện phong quang vạn cổ truyền.
Nguyệt sắc thượng hàm tư mã[1] lệ,
Giang thanh trường yết lão cơ[2] huyền.
Thú lâu đê phú tà dương ảnh,
Ngư khả nùng phân bạc mộ yên.
Luân lạc thiên nhai kim tích khái,
Ca hành thời tụng tứ du nhiên.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Sông tạnh đoản đình ánh liễu tơ,
Nổi danh cảnh đẹp tự bao giờ.
Trăng hoen ngấn lệ hồn tư mã,
Sông nghẹn cung sầu phiếm lão cơ.
Bóng xế chênh chênh trùm vọng gác,
Khói chiều man mác phủ thuyền ngư.
Phương trời lận đận lòng kim cổ,
Mỗi đọc bài hành, mỗi ngẩn ngơ...
Đình Tỳ Bà ở ngoài thành Cửu Giang (tỉnh Giang Tây) trên bờ sông Trường Giang. Tại đây Bạch Cư Dị gặp gỡ nàng ca nữ gảy đàn tì bà và sáng tác bài thơ nổi tiếng Tì bà hành.

[1] Tức Bạch Cư Dị.
[2] Ca nữ già gảy đàn tỳ bà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Đề Tỳ Bà đình