西山尋辛諤

漾舟尋水便,
因訪故人居。
落日清川裏,
誰言獨羨魚。
石潭窺洞徹,
沙岸歷紆徐。
竹嶼見垂釣,
茅齋聞讀書。
款言忘景夕,
清興屬涼初。
回也一瓢飲,
賢哉常晏如。

 

Tây Sơn tầm Tân Ngạc

Dạng chu tầm thuỷ tiện,
Nhân phỏng cố nhân cư.
Lạc nhật thanh xuyên lý,
Thuỳ ngôn độc tiện ngư.
Thạch đàm khuy động triệt,
Sa ngạn lịch hu từ.
Trúc tự kiến thuỳ điếu,
Mao trai văn độc thư.
Khoản ngôn vong cảnh tịch,
Thanh hứng thuộc lương sơ.
Hồi dã nhất biều ẩm,
Hiền tai thường yến như.

 

Dịch nghĩa

Thuyền rập rềnh tiện đường thuỷ,
Đi tìm chỗ ở của cố nhân.
Giữa lúc mặt trời lặn trong lòng sông hửng tạnh,
Ai bảo mình chỉ vì thích cá?
Đầm đá nhìn trong suốt,
Bờ cát uốn khúc xa.
Bãi tre có người buông câu,
Lều tranh nghe tiếng đọc sách.
Vui lời tâm sự quên cảnh chiều hôm,
Nhàn hứng ban mai buổi trời man mác.
Nhan Hồi với bầu nước lã,
Hiền thay, lúc nào cũng lâng lâng vui vẻ.


Tân Ngạc là bạn của Mạnh Hạo Nhiên, vui cảnh nghèo, làm lều tranh, đọc sách ở núi Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thuận dòng thuyền đủng đỉnh
Ghé bạn viếng thăm nhà
Ác lặn trên sông tạnh
Phải đâu thích ca mà!
Nước đầm trong vắt vắt
Bờ cát lượn xa xa
Dọc sách lều tranh cũ
Buông câu bãi trúc già
Chuyện vui quên tối đến
Trời mát hứng nhàn qua
Bầu nước Nhan Hồi đó
Lâng lâng lòng triết gia!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Rập rềnh thuyền xuôi nước,
Nhân tiện ghé bạn chơi.
Sông tạnh bóng chiều xuống,
Ta nào thèm cá thôi?
Đầm đá nhìn trong vắt,
Bờ cát lượn xa xôi.
Lều tranh nghe đọc sách,
Bãi trúc thấy buông câu.
Vui chuyện quên đêm tối,
Nhàn hứng theo mát trời.
Nhan Hồi với bầu nước,
Hiền nhân cứ thảnh thơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thuyền chòng chành theo nước
Tiện bước ghé cố nhân
Trời lặn dòng sông xanh
Ai bảo rằng thích cá.
Trong suốt nước đầm đá
Bờ cát quá xa xăm
Cồn trúc thấy buông cần
Lều tranh văn thư nói
Đãi đằng quên trời tối
Gió mát thổi thanh nhàn
Một bầu nước ông Nhan
Người hiền thường an lạc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tiện đường, lướt sóng thuyền xuôi,
Đến thăm chỗ ở của người bạn thân.
Sông quang, vừng nhật lặn dần,
Có ai lại bảo ta cần cá thôi.
Đầm trong, thấy tận đáy rồi,
Trải dài, bờ cát từng hồi uốn quanh.
Ai câu bên luỹ tre xanh,
Tiếng người đọc sách, mái tranh, từng hồi.
Chuyện trò, quên mất tối rồi,
Khí trời mát mẻ, cuộc đời thong dong.
Nhan Hồi, bầu nước, đỡ lòng,
Thánh thay! Tâm vẫn ở trong an bình...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Việc kiếm thuyền xuôi dòng thuận tiện
Nhân đó thăm nhà bạn cho xong
Mặt trời lặn xuống mặt sông
Vì ham ăn cá, hả ông mặt trời?
Nước đầm trong nhìn soi thấu đáy
Bờ cát dài nhưng chạy uốn quanh
Người câu bên khóm tre xanh
Bạn tôi đọc sách âm thanh vang lều
Mải chuyện trò tới chiều quên cảnh
Trời mát nên gây cảm hứng trong
Nhan Hồi chỉ có nước ròng
Mà thường yên phận, vui lòng lành thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Thuận dòng đủng đỉnh thuyền bơi
Cố nhân gần đó, qua chơi thăm nhà
Trên sông bóng đã tà tà
Ai rằng thèm cá, cá mà thèm chi
Đáy sông nhìn rõ từng ly
Bãi xa khuất khúc, lối đi lượn vành
Cần câu rũ bãi trúc xanh
Tiếng người đọc sách, nhà tranh trong này
Chuyện vui đến nỗi quên ngày
Gió chiều phe phẩy càng say bạn hiền
Ngờ đâu lại có Nhan Uyên
Một bầu nước lã, người phiền mình vui


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rập rềnh thuyền tiện đi đường sông,
Chỗ ở cố nhân tìm gắng công.
Giữa lúc tối trời sông hửng tạnh,
Bảo mình thích cá có ai đồn?
Nước nhìn trong suốt xuyên đầm đá,
Bờ cát chạy dài xa uốn vòng.
Bãi trúc có người buông lưới cá,
Lều tranh đọc sách nghe tiếng lồng.
Vui lời tâm sự quên chiều tối,
Nhàn hứng ban mai man mác lòng.
Thuở trước Nhan Hồi bầu nước lã,
Hiền thay, vui vẻ chẳng trông mong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời