05/08/2021 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Sơn tầm Tân Ngạc
西山尋辛諤

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 05:00

 

Nguyên tác

漾舟尋水便,
因訪故人居。
落日清川裏,
誰言獨羨魚。
石潭窺洞徹,
沙岸歷紆徐。
竹嶼見垂釣,
茅齋聞讀書。
款言忘景夕,
清興屬涼初。
回也一瓢飲,
賢哉常晏如。

Phiên âm

Dạng chu tầm thuỷ tiện,
Nhân phỏng cố nhân cư.
Lạc nhật thanh xuyên lý,
Thuỳ ngôn độc tiện ngư.
Thạch đàm khuy động triệt,
Sa ngạn lịch hu từ.
Trúc tự kiến thuỳ điếu,
Mao trai văn độc thư.
Khoản ngôn vong cảnh tịch,
Thanh hứng thuộc lương sơ.
Hồi[1] dã nhất biều ẩm,
Hiền tai thường yến như.

Dịch nghĩa

Thuyền rập rềnh tiện đường thuỷ,
Đi tìm chỗ ở của cố nhân.
Giữa lúc mặt trời lặn trong lòng sông hửng tạnh,
Ai bảo mình chỉ vì thích cá?
Đầm đá nhìn trong suốt,
Bờ cát uốn khúc xa.
Bãi tre có người buông câu,
Lều tranh nghe tiếng đọc sách.
Vui lời tâm sự quên cảnh chiều hôm,
Nhàn hứng ban mai buổi trời man mác.
Nhan Hồi với bầu nước lã,
Hiền thay, lúc nào cũng lâng lâng vui vẻ.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thuận dòng thuyền đủng đỉnh
Ghé bạn viếng thăm nhà
Ác lặn trên sông tạnh
Phải đâu thích ca mà!
Nước đầm trong vắt vắt
Bờ cát lượn xa xa
Dọc sách lều tranh cũ
Buông câu bãi trúc già
Chuyện vui quên tối đến
Trời mát hứng nhàn qua
Bầu nước Nhan Hồi đó
Lâng lâng lòng triết gia!
Tân Ngạc là bạn của Mạnh Hạo Nhiên, vui cảnh nghèo, làm lều tranh, đọc sách ở núi Tây.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tức Nhan Hồi, hay Nhan Uyên, học trò giỏi của Khổng Tử, vui cảnh nghèo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Tây Sơn tầm Tân Ngạc