題義公禪房

義公習禪寂,
結宇依空林。
戶外一峰秀,
階前眾壑深。
夕陽連雨足,
空翠落庭陰。
看取蓮花淨,
方知不染心。

 

Đề Nghĩa Công thiền phòng

Nghĩa công tập thiền tịch,
Kết vũ y không lâm.
Hộ ngoại nhất phong tú,
Giai tiền chúng hác thâm.
Tịch dương liên vũ túc,
Không thúy lạc đình âm.
Khán thủ liên hoa tịnh,
Phương tri bất nhiễm tâm.

 

Dịch nghĩa

Nghĩa công tu thiền nhập tịch
Làm nhà ở cạnh rừng vắng
Ngoài cửa là một ngọn núi tú vĩ
Trước thềm là những hang sâu thăm thẳm
Bóng chiều đi theo với chân mưa
Vẻ xanh thẳm của không gian lạc vào trong bóng mát đình nhà
Nhìn thấy cầm bông sen u tĩnh
Mới biết tâm ấy không bị ô nhiễm


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Nghĩa công thiền học chuyên cần,
Làm nhà ở tận mé gần rừng sâu.
Cửa ngoài ngọn núi xanh cao,
Trước thềm thấy những hang sâu mịt mờ.
Bóng chiều chen lẫn chân mưa,
Trên sân dâm bóng, chiếu mờ màu không.
Xem hoa sen, thấy sạch trong,
Mới hay tâm ấy sạch bong làu làu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nghĩa Công năng tập thiền,
Nhà cận cánh rừng thiêng.
Ngoài cửa núi cao đẹp,
Hang sâu ở trước thềm!
Chiều tàn mưa sắp tạnh,
Trời biếc dâm che hiên.
Nhìn đoá sen tinh khiết,
Mới hay tâm chẳng phiền!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nghĩa Công tập pháp tu thiền,
Bên rừng vắng vẻ, dựng lên căn nhà.
Trước nhà, núi rợp cỏ hoa,
Ngoài thềm, các suối trong và lại sâu.
Mưa ngừng, nắng loé lên mau,
Bầu trời xanh biếc một màu trên sân.
Như sen, trong sạch trắng ngần,
Mới hay không chút bụi trần nhiễm tâm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phép tu ông học đã từng
Lều che ven chốn non rừng vắng hiu
Ngoài hiên vẻ núi đáng yêu
Suối khe thăm thẳm quanh queo trước nhà
Nắng chiều sau trận mưa sa
Trời phơi sắc biếc bóng hoà trước sân
Màu sen trong trắng mắt nhìn
Biết ông lòng chẳng bụi trần làm nhơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông Nghĩa tập tham thiền nhập định
Cất lều tranh rừng vắng một căn
Bên ngoài là rặng núi xanh
Trước thềm ao suối trong lành và sâu
Mặt trời lặn sau cơn mưa nhẹ
Không gian xanh râm mát sân con
Hoa sen tinh khiết có xem
Mới hay tâm tịnh bụi trần sạch không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bác Nghĩa học thiền tông
Rừng sâu kết mái bồng
Ngoài hiên hòn núi đẹp
Quanh bậc suối khe thông
Mưa dứt vầng hồng xế
Sân im khí biếc lồng
Xem màu sen sạch trắng
Lòng ấy biết hư không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Nghĩa Công yên lặng chốn thiền phòng
Rừng vắng trùm lên một nậu trong
Chung lại một đồi ngoài cửa lộ
Chảy quanh mấy suối dưới thềm trong
Chân soi nắng chếch màu hồng sáng
Sân dạt mưa rồi vẻ biếc không
Thấy cảnh như xui người mến cảnh
Xem hoa ai chẳng dạ bòng bong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghĩa công nhập tỉnh tu thiền,
Làm nhà ở chốn ven biên rừng già.
Ngoài cửa núi đẹp thật là!
Hang sâu thăm thẳm gần nhà trước sân.
Bóng chiều theo với mưa chân,
Vẻ xanh thẳm lạc bóng râm đình nhà.
Hoa sen u tĩnh thấy qua,
Mới hay tâm ấy không va bụi trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghĩa công nhập tỉnh để tu thiền
Rừng vắng làm nhà ở cạnh biên.
Ngoài cửa một hòn non tú vĩ,
Hang sâu thăm thẳm trước sân thềm.
Bóng chiều đi với chân mưa muộn.
Vẻ biếc lạc vào đình bóng êm.
Thấy cảnh hoa sen người tĩnh mịch,
Mới hay tâm ấy hết ưu phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ông Nghĩa tu thiền lặng
Kết nhà dựa rừng vắng
Ngoài cửa ngọn núi xinh
Trước thềm ao sâu thẳm
Bóng chiều liền chân mưa
Trời biếc sân in dáng
Ngắm hoa sen khiết tinh
Biết lòng bụi chẳng nhiễm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời