27/09/2023 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Nghĩa Công thiền phòng
題義公禪房

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2006 07:38

 

Nguyên tác

義公習禪寂,
結宇依空林。
戶外一峰秀,
階前眾壑深。
夕陽連雨足,
空翠落庭陰。
看取蓮花淨,
方知不染心。

Phiên âm

Nghĩa công tập thiền tịch,
Kết vũ y không lâm.
Hộ ngoại nhất phong tú,
Giai tiền chúng hác thâm.
Tịch dương liên vũ túc[1],
Không thúy lạc đình âm.
Khán thủ liên hoa tịnh,
Phương tri bất nhiễm tâm.

Dịch nghĩa

Nghĩa công tu thiền nhập tịch
Làm nhà ở cạnh rừng vắng
Ngoài cửa là một ngọn núi tú vĩ
Trước thềm là những hang sâu thăm thẳm
Bóng chiều đi theo với chân mưa
Vẻ xanh thẳm của không gian lạc vào trong bóng mát đình nhà
Nhìn thấy cầm bông sen u tĩnh
Mới biết tâm ấy không bị ô nhiễm

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Nghĩa công thiền học chuyên cần,
Làm nhà ở tận mé gần rừng sâu.
Cửa ngoài ngọn núi xanh cao,
Trước thềm thấy những hang sâu mịt mờ.
Bóng chiều chen lẫn chân mưa,
Trên sân dâm bóng, chiếu mờ màu không.
Xem hoa sen, thấy sạch trong,
Mới hay tâm ấy sạch bong làu làu.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
[1] Khi trời mưa xong, ở đằng xa còn mấy chỗ có bóng mưa như buông chân xuống đất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Đề Nghĩa Công thiền phòng