秋別

別路垂楊柳,
秋風凄管弦。
青樓君去後,
明月為誰圓?

 

Thu biệt

Biệt lộ thuỳ dương liễu,
Thu phong thê quản huyền.
Thanh lâu quân khứ hậu,
Minh nguyệt vị thuỳ viên?

 

Dịch nghĩa

Dương liễu rủ xuống trên đường đưa tiễn,
Trong gió thu, tiếng sáo đàn nghe lạnh lẽo làm sao.
Sau tiệc chia tay trên lầu xanh ông đi rồi,
Trăng sáng còn tròn với ai?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường tiễn đưa rủ cành dương liễu
Trong hơi thu lạnh lẽo sáo đàn
Tiệc xong ông đã lên đàng
Còn tròn chi, hỡi trăng vàng vì ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Liễu rũ đường biệt ly
Sáo đàn thu lạnh gió
Xong tiệc lầu anh đi
vì ai trăng tròn tỏ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biệt ly đường liễu tiễn người,
Hắt hiu gió lạnh, chơi vơi tiếng đàn.
Lầu xanh sau lúc lên đường,
Còn tròn chi nữa trăng vàng với ai!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời