別薛華【秋日別薛昇華】

送送多窮路,
遑遑獨問津。
悲驚千里道,
淒斷百年身。
心事同漂泊,
生涯共苦辛。
無論去與住,
俱是夢中人。

 

Biệt Tiết Hoa [Thu nhật biệt Tiết Thăng Hoa]

Tống tống đa cùng lộ,
Hoàng hoàng độc vấn tân.
Bi kinh thiên lý đạo,
Thê đoạn bách niên thân.
Tâm sự đồng phiêu bạc,
Sinh nhai cộng khổ tân.
Vô luận khứ dữ trú,
Câu thị mộng trung nhân.

 

Dịch nghĩa

Tiễn đưa mãi, đi hoài hết đường rồi,
Lo lắng vì chỉ toàn hỏi thăm nơi có bến trọ.
Kinh sợ con đường dài ngàn dặm,
Có thể rút ngắn tuổi thọ.
Tâm sự đều là kẻ phiêu bạc,
Cuộc sống đầy cay đắng.
Dù là kẻ đi hay người ở lại,
Chỉ còn gặp nhau trong mộng mà thôi.


Tiết [Thăng] Hoa thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiễn đưa mãi đi hoài đường hết
Lo lắng toàn hỏi bến trọ đâu
Sợ đường ngàn dặm dãi dầu
Gian nan rút ngắn tuổi mau về già
Dòng tâm sự đều là phiêu bạc
Cuộc sống đều hốc hác đắng cay
Người đi kẻ ở lúc này
Chỉ còn trong mộng hồn bay tương phùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cuối đường còn tiễn đưa nhau
Bến sông nầy, biết là đâu, chạnh lòng
Con đường muôn dặm trùng trùng
Trăm năm rút lại biết chừng bao nhiêu
Cũng nòi phiêu bạc khác đâu
Đắng cay cuộc sống dãi dầu thân ai
Dùng dằng kẻ ở người đi
May trong giấc mộng có khi tương phùng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hết đường còn tiễn đưa hoài,
Lo cho bến trọ không ngoài hỏi thăm.
Đường dài ngàn dặm sợ thầm,
Thể nào rút ngắn tuổi trăm thọ người.
Tâm tình phiêu bạc đều thôi,
Cuộc đời cay đắng đầy lời thở than.
Dù đi hay ở lại làng,
Chỉ còn trong mộng mơ màng mà thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời