送李判官之潤州行營

萬里辭家事鼓鼙,
金陵驛路楚雲西。
江春不肯留行客,
草色青青送馬蹄。

 

Tống Lý phán quan chi Nhuận Châu hành dinh

Vạn lý từ gia sự cổ bề,
Kim Lăng dịch lộ sở vân tây.
Giang xuân bất khẳng lưu hành khách,
Thảo sắc thanh thanh tống mã đề.

 

Dịch nghĩa

Gác mọi chuyện nhà để phụng sự việc binh,
Từ Kim Lăng theo đường mây đất Sở đi về hướng tây.
Sông xuân dù đẹp không thể lưu gìữ người đi được,
Cỏ xanh hai bên đường tiễn đưa vó ngựa.


Nhuận Châu nay là thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Muôn dặm xa nhà mải chiến chinh
Kim Lăng lối trạm Sở mây thênh
Xuân sông chẳng chịu lưu hành khách
Rộn vó câu dài sắc cỏ xanh


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Muôn dặm nhà xa chinh chiến vì,
Kim Lăng mây Sở, lối tây đi.
Sông xuân không thể lưu hành khách,
Sắc cỏ xanh xanh tống ngựa phi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Từ giả nhà lo việc chiến trường
Kim Lăng đường Sở lắm mây vương
Sông xuân không giữ người đi được
Màu cỏ xanh rì vó ngựa buông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giã từ nhà lên đường quân sự
Từ Kim Lăng đất Sở đi tây
Sông xuân không níu đường mây
Cỏ đưa vó ngựa sắc bày xanh xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gác mọi chuyện nhà phụng việc quân,
Về tây đất Sở từ Kim Lăng.
Sông xuân không gìữ người đi được,
Vó ngựa tiễn đưa đường cỏ xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời