18/10/2021 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý phán quan chi Nhuận Châu hành dinh
送李判官之潤州行營

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2008 03:11

 

Nguyên tác

萬里辭家事鼓鼙,
金陵驛路楚雲西。
江春不肯留行客,
草色青青送馬蹄。

Phiên âm

Vạn lý từ gia sự cổ bề,
Kim Lăng[1] dịch lộ sở vân tây.
Giang xuân bất khẳng lưu hành khách,
Thảo sắc thanh thanh tống mã đề.

Dịch nghĩa

Gác mọi chuyện nhà để phụng sự việc binh,
Từ Kim Lăng theo đường mây đất Sở đi về hướng tây.
Sông xuân dù đẹp không thể lưu gìữ người đi được,
Cỏ xanh hai bên đường tiễn đưa vó ngựa.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Muôn dặm xa nhà mải chiến chinh
Kim Lăng lối trạm Sở mây thênh
Xuân sông chẳng chịu lưu hành khách
Rộn vó câu dài sắc cỏ xanh
Nhuận Châu nay là thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Tống Lý phán quan chi Nhuận Châu hành dinh