29/03/2023 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu biệt
秋別

Tác giả: La Nghiệp - 羅鄴

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 13:17

 

Nguyên tác

別路垂楊柳,
秋風凄管弦。
青樓君去後,
明月為誰圓?

Phiên âm

Biệt lộ thuỳ dương liễu,
Thu phong thê quản huyền.
Thanh lâu quân khứ hậu,
Minh nguyệt vị thuỳ viên?

Dịch nghĩa

Dương liễu rủ xuống trên đường đưa tiễn,
Trong gió thu, tiếng sáo đàn nghe lạnh lẽo làm sao.
Sau tiệc chia tay trên lầu xanh ông đi rồi,
Trăng sáng còn tròn với ai?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường tiễn đưa rủ cành dương liễu
Trong hơi thu lạnh lẽo sáo đàn
Tiệc xong ông đã lên đàng
Còn tròn chi, hỡi trăng vàng vì ai?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Nghiệp » Thu biệt