遊山西村

莫笑農家臘酒渾,
豐年留客足雞豚。
山重水復疑無路,
柳暗花明又一村。
簫鼓追隨春社近,
衣冠簡樸古風存。
從今若許閑乘月,
拄杖無時夜叩門。

 

Du Sơn Tây thôn

Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.

 

Dịch nghĩa

Đừng cười rượu chạp nhà nông đục,
Năm được mùa giữ khách đủ lợn gà.
Núi lại núi khe lại khe ngỡ là không có đường,
Liễu rậm hoa tươi lại có làng.
Sáo trống rập rình ngày xã mùa xuân sắp tới,
Áo mũ mộc mạc phong tục cũ vẫn còn.
Từ nay có thể vào những đêm trăng sáng,
Chống gậy gõ cửa nhà dân bất kỳ vào chơi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chớ cười rượu đục của nhà nông,
Mùa được, lợn gà đãi khách mừng.
Trùng điệp núi sông ngờ hết lối,
Âm u hoa liễu lại một thôn.
Trống tiêu giục giã xuân vui tới,
Trang phục giản đơn tục cũ còn.
Nếu được vui nhàn như bóng nguyệt,
Đương đêm chống gậy tới đầu thôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Đừng tưởng nhà nông rượu chạp xoàng,
Được mùa đãi khách lợn gà sang.
Núi trùm khe bọc ngờ không lối,
Liễu rậm hoa thưa lại có làng.
Cúng tế uy nghi kèn trống rộn,
Thói lề chất phác áo khăn thường.
Từ nay ví gặp đêm trăng rỗi,
Chống gậy sang chơi gõ cửa vang.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.60
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đừng chê rượu đục của nông gia,
Năm khá khách lưu đủ lợn gà.
Sông khuất núi trùng ngờ tắt lối,
Liễu xanh hoa thắm lại thôn xa!
Trống tiêu rộn rã hội làng đó,
Khăn áo đơn sơ lề cũ mà!
Nếu gặp trăng thanh nay rảnh rỗi,
Đêm nương gậy gõ cửa chơi nhà!

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Đừng chê rượu đế nhà nông
Lợn gà đủ đãi khách (năm được mùa)
Núi sông ngỡ chẳng đường vô
Qua hàng liễu thấy ruộng hoa, có làng
Hội xuân chiêng trống rộn ràng
Nếp xưa cốt giữ, áo khăn xá gì
Đêm trăng rảnh rỗi có khi
Thăm nhau chống gậy rảo đi khắp làng

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Rượu chạp nhà nông đục vẫn ngon
Được mùa thết khách lợn gà non
Non chồng nước nổi ngờ không lối
Liễu rậm hoa tươi lại một thôn
Sáo trống rập rình xuân xã tới
Mũ xiêm mộc mạc tục xưa còn
Từ nay có thể đêm trăng sáng
Chống gậy nhà dân gõ cửa luôn

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Le Huu

Thiệt thà rượu mới nhà nông
Được mùa lợn béo gà rông thiếu gì
Núi non khuất nẻo đường đi
Chợt loè hoa thắm xanh rì liễu thôn
Tế xuân sáo giục trống dồn
Áo xiêm mộc mạc đời còn nếp xưa
Rày mai trăng sáng mấy mùa
Tay vin gậy trúc tới nhà đầu thôn

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đừng chê rượu đục quê mừng tết
Mùa thạnh gà heo đãi khách dồn
Sông núi điệp trùng che lối cỏ
Liễu hoa mờ tỏ khuất làng thôn
Trống tiêu nhộn nhịp xuân chào đón
Áo lễ trang nghiêm lệ bảo tồn
Nhất định đêm trăng nào rảnh rỗi
Nửa đêm gõ cửa gậy không chồn

Đất Văn Lang
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đừng chê rượu tết miền quê đục
Mùa thạnh heo gà đãi thoả thuê
Trùng điệp sơn khê mờ lối cỏ
Tỏ mờ hoa liễu hiện làng quê
Trống tiêu lễ rước xuân dòn dã
Cổ lễ ngày xưa áo chỉnh tề
Tự hứa đêm trăng nào rỗi việc
Nửa đêm gõ gậy quyết không về

Đất Văn Lang
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Hạ

Quê nghèo chớ vội khinh rượu nhạt
Bội mùa gà lợn đãi khách sang
Ai hay núi rộng khe ngăn lối
Liễu rậm hoa đơm lại có làng.

Ngày Tuất, lập xuân, reo trống nhạc
Nếp xưa áo cũ tế đất trời
Rảnh tay đêm xuống ngồi thưởng nguyệt
Chống gậy sang nhà bạn hữu chơi.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đừng chê rượu chạp nông gia
Được mùa đãi khách lợn gà thiếu đâu
Đường đi khe thẳm non sâu
Hoa tươi liễu rậm kề sau xóm làng
Tế xuân trống sáo rền vang
Nếp xưa còn giữ áo quần đơn sơ
Từ nay trong lúc vẩn vơ
Trăng thanh chống gậy sang nhà dân chơi

25.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối