25/05/2024 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Sơn Tây thôn
遊山西村

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/05/2006 02:37

 

Nguyên tác

莫笑農家臘酒渾,
豐年留客足雞豚。
山重水復疑無路,
柳暗花明又一村。
簫鼓追隨春社近,
衣冠簡樸古風存。
從今若許閑乘月,
拄杖無時夜叩門。

Phiên âm

Mạc tiếu nông gia lạp tửu[1] hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã[2] cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.

Dịch nghĩa

Đừng cười rượu chạp nhà nông đục,
Năm được mùa giữ khách đủ lợn gà.
Núi lại núi khe lại khe ngỡ là không có đường,
Liễu rậm hoa tươi lại có làng.
Sáo trống rập rình ngày xã mùa xuân sắp tới,
Áo mũ mộc mạc phong tục cũ vẫn còn.
Từ nay có thể vào những đêm trăng sáng,
Chống gậy gõ cửa nhà dân bất kỳ vào chơi.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chớ cười rượu đục của nhà nông,
Mùa được, lợn gà đãi khách mừng.
Trùng điệp núi sông ngờ hết lối,
Âm u hoa liễu lại một thôn.
Trống tiêu giục giã xuân vui tới,
Trang phục giản đơn tục cũ còn.
Nếu được vui nhàn như bóng nguyệt,
Đương đêm chống gậy tới đầu thôn.
[1] Rượu cất vào tháng chạp để đón năm mới.
[2] Xưa lấy ngày tuất thứ năm sau ngày lập xuân để tế thần thổ địa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Du Sơn Tây thôn